pano.nl
starterv2

Pano is

Projectfotografie

01

Het verhaal (ver)telt

Een verhaal vertellen wil niet zeggen dat het wordt begrepen. Het verhaal is wel misschien het belangrijkste maar de presentatie maakt het af.

02

Het verhaal moet verder

Een verhaal heeft een vormgeving nodig. Voor zowel de maker als de consument moet het een samenhangend geheel worden.

03

Het verhaal is nooit af

De vormgeving van een verhaal is wat een verhaal inzichtelijk maakt voor een groot publiek. Een verhaal staat nooit op zichzelf. 

kootwijk

Roelof van der Schaaf

Projectfotografie

Voorbeelden van projectfotografie:

  1. Het (langdurig) volgen van projecten op het gebied van architectuur, erfgoed, stadsontwikkeling, landbouw, natuurbeheer en industrie.

  2. Het in kaart brengen van een specifiek onderwerp zoals landhuizen, archeologische projecten, de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten en -producten.

  3. Het fotograferen voor projectgebonden boeken, websites en campagnes.

Bij projectfotografie kan het gaan om een kort- of langdurig project waarbij ontwikkeling of continuïteit centraal staan. U kunt hierbij denken aan de bouw, landschapsbeheer en alles wat in een bepaalde periode vastgelegd moet worden.

Plek, tijdstip en weer zijn bepalend voor de opnames. De plek wordt van tevoren in kaart gebracht, bijvoorbeeld met behulp van Google Earth. Het gekozen tijdstip is afhankelijk van lichtval, specifieke activiteiten en toegankelijkheid. Ten slotte voegt het weer een eigen sfeer toe; fotoweer betekent niet altijd dat het zonnig moet zijn. Planning, dus het werken met scenario en shotlist, is een belangrijk onderdeel van projectfotografie.

U als opdrachtgever heeft hier een bepalende stem in. Wel moet het mogelijk zijn ideeën en wensen in overleg te toetsen op haalbaarheid. Resultaten zijn tijdens het project (na een inlog, dus in een afgeschermde omgeving) te bekijken op een van de websites die Pano beheert. Al het fotomateriaal wordt low-res (lage resolutie voor beeldschermen) en hig-res (hoge resolutie voor drukwerk) aangeleverd; time-lapse- en videomateriaal worden tot 4K aangeleverd.

Landschap en architectuur

Er is altijd strijd tussen (ge)bouwen en het landschap. Het interessante is dat in Nederland landschap, net als een gebouw, meestal handwerk is. Landschap verandert door natuurlijke ontwikkeling of door ingrepen door de mensheid. Tussen Friesland en Limburg valt heel wat te beleven. De diversiteit is enorm, ondanks het ‘platte’ imago van Nederland.


Gebouwen zijn neutraal, lelijk of mooi, afhankelijk van smaak, gewenning en/of functie. Het exterieur van een hotel doet minder ter zake als het interieur en de ‘beleving’ helemaal top zijn, oftewel: het gebruik is meestal bepalend. De ‘Wolkenkrabber’ in Amsterdam doet nu alleen bij zeer laaghangende bewolking zijn naam eer aan, maar was wel een tijdje het hoogste gebouw van de stad. De (cultuur)historische achtergrond is vaak even interessant als het gebouw zelf.


Bij de fotografie van landschap en architectuur gaat het in de eerste plaats om de ‘grafische’ eigenschappen die detaillering of juist het grote overzicht aantrekkelijk maken.

Als fotograaf heb je altijd te maken met elementen waar je geen invloed op hebt (fysieke verschijning, ligging, bereikbaarheid, weer e.d.) en elementen waar je wel invloed op hebt (keuze van het seizoen, tijdsplanning – overigens vaak afgestemd op een weersverwachting die niet per se uitkomt – lenskeuze e.d.). Deze combinatie van planning en toeval maakt het vak van fotograaf zo boeiend.

_MG_9326
_MG_6866
10d
DSCF0177small